دیالیز

بخش دیالیز دارلشفاء امام در بهمن سال 1395 با ظرفیت 6 تخت شروع بکار کرد.

این بخش با هدف سهولت در انجام دیالیز زائرین بارگاه ملکوتی امام رضا (ع) راه اندازی شده است و تمام تلاش ما در این بخش انجام دیالیز با کیفیت در زمان مقرر و کاهش دغدغه ی این گروه جهت دیالیز می باشد.

مدارک مورد نیاز جهت گرفتن نوبت :

دفترچه بیماری های خاص

آزمایش هپاتیت منفی مربوط  به حداکثر 6 ماه گذشته

برگه معرفی نامه از مرکز دیالیز مبداء

نحوه گرفتن نوبت :

بصورت تلفنی و حضوری

شماره تلفن های دیالیز:

05132244310 الی 05132244316

داخلی 189 یا 251

مسئول دیالیز - سرکار خانم فاطمه حسن زاده
آخرین مدرک تحصیلی:
کارشناس پرستاری

ساعت کاری دیالیز

تمامی روزهای هفته بجز جمعه

از ساعت 7 تا 19