نوار مغز

  • انجام EEG ( نوارنگاری مغز) در حالت بیداری برای بیماران بالای 7 سال و بزرگسالان

       طول مدت زمان انجام: 45 دقیقه و حداکثر سه ساعت

  • انجام EEG ( نوارنگاری مغز) در حالت خواب داروئی برای کودکان زیر 7 سال یا بالای 7 سال با شرایط خاص مانند  M.R  یا اوتیسم و ...

      طول مدت زمان انجام : چند ساعت و حداکثر یک نیم روز

  • انجام EEG(نوارنگاری مغز) درحالت خواب طبیعی (خواب بدون دارو ) برای بیماران بزرگسال

      طول مدت زمان انجام : از یک روز تا چند روز