پرستاری و اورژانس

*بخش پرستاری در درالشفاء شامل بخش تزریقات و پانسمان خواهران و برادران و واحد اورژانس می باشد 

بخش اورژانس و پرستاری علاوه بر دارالشفاء ، کل صحن های حرم امام رضا (ع ) را پوشش دهی می کنند و تمامی اتفاقات اورژانسی در صحن های مختلف توسط کارشناسان پرستاری معاینه می شوند و در مواقع ضروری با آمبولانس به دارالشفاء منتقل می شوند