رادیولوژی

رادیو گرافی دیجیتال

سونوگرافی داپلر، غربالگری ، NT

مامو گرافی دیجیتال

عکس کامل دندان OPG

مسئول رادیولوژی- آقای رضا مومنیان
آخرین مدرک تحصیلی:
کارشناس رادیولوژی

ساعت کاری رادیولوژی :

تمامی ایام هفته 

از ساعت 7 تا 19