خدمات بخش شنوائی سنجی
یکشنبه,۲۶ بهمن ۱۳۹۳ - ۰۰:۵۲

صوت دو خصوصیت دارد یکی فرکانس و دومی دسی بل یا شدت آن است. صوت وقتی از یک محیط به محیطی دیگر وارد میشود انرژی آن بازتابش شده و درصد کمی از آن وارد محیط جدید میشود.  ورود صوت از هوا به مایع آب باعث از دست رفتن انرژی زیادی از آن میشود و لذا وقتی در حال ماهی گرفتن هستید با خیال راحت میتوانید حرف بزنید چون میزان صدای کمی از محیط بیرون به درون آب وارد میشود. در گوش انسان گیرنده های شنوائی درون مایع قرار داشته و لذا صوتی که از محیط هوای بیرون بدن ما وارد میشود میزان زیادی از انرژی خود را از دست میدهد. گوش انسان با وجود اوریکل و کانال گوش که تقویت کننده فرکانس 3000 هرتز است و نیز با وجود پرده تیمپانی که 18 برابر دریچه گرد است و در نهایت با کمک اهرم های اوستخوانچه ها ، توانسته است این میزان افت شنوائی ناشی از ورود صدا بدرون محیط مایع را جبران کند.
گوش انسان قدرت بالائی دارد و می تواند فرکانس بین 20 هرتز تا 20 هزار هرتز را درک کند اما تنها فرکانس های 300 تا 4000 هرتز برای درک گفتارحائز اهمیت هستند. فرکانس 3000 هرتز در درک گفتار نقش مهمی دارد و نتیجه آن در تعیین درصد کم شنوایی مورد استفاده قرار می گیرد . فرکانس 4000 هرتز درتشخیص کم شنوایی ناشی از سر و صدا حائز اهمیت است . گوش در ناحیه فرکانس های میانی بین 1000 تا 1500 هرتز، حساسیت بسیار بالایی دارد . در طبیعت صوت خالص وجود ندارد و آنچه هست صوت هایی با فرکانس و شدت دسی بل متفاوت است.
گوش برای شنوائی به لاله گوش ، مجرا ، پرده گوش ، استخوانچه ها ، حلزون شنوائی ، عصب شنوایی و درنهایت ساقه مغز و کورتکس سالم نیاز دارد. محیط گوش میانی هم بایستی فشار نرمال داشته باشد تا پرده تیمپان بتواند حداکثر ارتعاش را داشته باشد.
برای شنوائی سنجی لازم است آستانه شنوائی ، محیط فیزیکی ، سیستم حلزون شنوائی ، سیستم عصبی ، سیستم ساقه مغز و کورتکس شنوائی ارزیابی شوند. با انجام اودیومتری با صوت خالص میتوان آستانه ها را بدست آورد ، با انجام تیمپانومتری میتوان محیط گوش میانی را بررسی کرد ، اتوآکوستیک امیشن قادر است حلزون شنوائی را کامل بررسی کند و در نهایت سیستم عصبی با کمک اودیومتری ساقه مغز ارزیابی میشود.

خدمات کلینیک شنوایی سنجی دارالشفاء امام :

· معاینات اتوسکوپی (تعیین وضعیت مجرای گوش وجرم آن)
· ارزیابی شنوایی (تعیین آستانه شنوایی وگفتار)
· ارزیابی تمپانومتری (تعیین وضعیت پرده تمپان ورفلکسهای عصب شنوایی)
· ارزیابی ضرورت استفاده از سمعک
· تجویز وتنظیم وتعمیر سمعک
· ارزیابی تکمیلی (تعیین نوع کم شنوایی)
· بررسی شنوایی افراد در معرض صدا(غربالگری کارخانجات)
· ارزیابی شنوایی افراد سالمند وضرورت سمعک در آنها
· تهیه انواع قالبهای سمعک وضد اب وضد صوت و...
· ارزیابی وزوز گوش
افزودن دیدگاه جدید:

متن ساده

HTML محدود

Image CAPTCHA
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید