۱۳۹۳-۰۱-۱۱

اطلاعات تقویم اموزشی

  تدوین تقویم آموزشی 5 ساله برای موسسه درمانی و دارویی
 
باتوجه به احساس خلاء وجود یک برنامه منسجم آموزشی در سطح دو موسسه از سوی مدیرعامل محترم، جناب آقای دکتر هاشمی نژاد و دستور ایشان در تیرماه 89 مبنی بر تدوین یک تقویم آموزشی 5ساله برای دوموسسه درمانی و دارویی، جمع آوری اطلاعات،رایزنی ها، مشورت با مراکز آموزشی و درمانی، صاحب نظران و اساتید رشته های مختلف و تلاش جهت تدوین این تقویم از همان زمان آغاز شد. این کار که بطور مداوم ادامه داشت حدود 3ماه بطول انجامید و نهایتاً این تقویم در قالب یک مجموعه 18 صفحه ای تدوین گردید که در آبانماه 89 به تصویب هیئت مدیره محترم رسید وبعد از آن، این تقویم به مرکز آموزش ضمن خدمت ارسال و در آنجا نیز به تایید و تصویب آن مرکز رسید.
برنامه این تقویم به سه دسته کلی آموزشهای تخصصی، تخصصی مشترک و عمومی تقسیم
می­شود. در قسمت آموزشهای تخصصی برای گروه های پرستاری، رادیولوژی،آزمایشگاه و داروخانه برنامه ریزی شده است. در بخش آموزشهای تخصصی مشترک،دوره هایی درنظر گرفته شده که بین گروه­های تخصصی مشترک است مانند تغذیه، سلامت و ارگونومی.
در قسمت آموزشهای عمومی که خود به دوبخش زبانها و عمومی تقسیم می شود برای اکثر پرسنل در نظر گرفته شده است. دوره های آموزشی بخش عمومی شامل (آموزشهای اعتقادی، مهارتهای زندگی، مدیریت و .... ) می باشد.
در تقسیم بندی دیگر دوره های آموزشی تدوین شده در تقویم آموزشی موسسه، این دوره ها به سه بخش حضوری، غیر حضوری و کنفرانس ها تقسیم می شود.
 دوره­های آموزشی پیش بینی شده در تقویم آموزشی در قسمت تخصصی برای هرگروه بطور متوسط درعرض 5سال160ساعت، تخصصی مشترک 40ساعت، زبانها 120ساعت و دوره­های عمومی 120ساعت است و کامپیوتر 140ساعت (که فقط برای مسئولین بخشها است) بنابراین میانگین تعداد ساعت آموزش برای هریک از پرسنل موسسه در عرض 5 سال حدوداً 440ساعت است و نتیجتاً میانگین سرانه ساعت آموزش برای هریک از پرسنل موسسه در یک سال حدود 88ساعت می باشد.
لازم به توضیح است در عرض 5 سال بنا به ضرورت، ممکن است آموزشهای کاربردی دیگری نیز لازم باشد و لذا این سرانه در سال تا سقف 100ساعت هم درنظر گرفته می­شود.

افزودن دیدگاه جدید

متن ساده

HTML محدود