مسئولین بخش ها
مدیر عامل موسسه درمانی آستانقدس رضوی
جناب آقای دکتر ناصر سرگلزایی
32253035
رزومه کاری
مشاور درمان موسسه درمانی آستانقدس رضوی
-------------
-------------
------------
رئیس دفتر مدیر عامل و مسئول روابط عمومی
آقای مصطفی رضا زاده مقدم
32244055
رزومه کاری
مدیر امور مالی و اداری
اقای محمد احسانی
------------
32253035
------------
مدیر درمان موسسهدرمانی آستانقدس رضوی
آقای دکتر حسن اخوان مهدوی
دکترای پزشکی
32244311-داخلی274
رزومه کاری
مدیر داخلی دارالشفاء امام
اقای حسین سنجری
کارشناس پرستاری
32244311 - داخلی 111
----
مسئول کارگزینی
آقای محمود علیین
------
------
رزومه کاری
مسئول طب کار
آقای فریدون عامل بردبار
32244311- داخلی198
رزومه کاری
مسئول بخش رادیولوژی
آقای سیدرضا مومنیان
کارشناس رادیولوژی
32244311-داخلی239
رزومه کاری
مسئول آزمایشگاه
آقای عبدالرضا احمدی
کارشناس آزمایشگاه
رزومه کاری
مسئول آموزش
خانم معصومه رشیدی
----------
رزومه کاری
 
افزودن دیدگاه جدید:

متن ساده

HTML محدود

Image CAPTCHA
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید