۱۳۹۴-۰۹-۱۷

برنامه پزشکان متخصص دارالشفاء امام رضا (ع)

برنامه پزشکان متخصص دارالشفاء امام رضا (ع)

 
انجام سونوگرافی توسط رادیولوژیست آقا و خانم در تمام ایام هفته صورت می گیرد .
همچنین انجام سونوگرافی توسط رادیولوژیست خانم (با تعیین وقت قبلی) در روزهای دوشنبه ، چهارشنبه و پنج شنبه در شیفت صبح ( 11 - 8)  صورت می گیرد.
 تلفن تماس : 32244311 داخلی  239
 **********************

جهت دریافت نوبت پزشکان  :
شیفت صبح ساعت 7 لغایت 8   و شیفت عصر رأس ساعت 13 مراجعه نمایید.  تلفن تماس : 32244311  داخلی 171 
زمان نوبت دهی پزشکان ذیل، ساعت 6 صبح می باشد :
- خانم دکتر جنابی (متخصص زنان) 
- خانم دکتر شعرباف (متخصص زنان ) 
- آقای دکتر سعیدی (متخصص مغز و اعصاب ) 

زمان نوبت دهی دکتر آرمند (متخصص گوش، حلق و بینی) ساعت 7 صبح
زمان نوبت دهی دکتر مصدقی (متخصص گوش، حلق و بینی) ساعت 12 ظهر 

لازم به ذکر است که جهت تسهیل در امور مراجعین عرب زبان :
دکتر حسین شراره ، مشاور پزشکی عرب زبان، در تمام روزهای هفته در ساعت 9 الی 13 به ویزیت بیماران می پردازند.

 
آخرین بروز رسانی :  1396/08/10
 
شنبه متخصص اطفال متخصص عفونی متخصص ارتوپدی متخصص
جراحی عمومی
متخصص انکولوژی متخصص پوست متخصص زنان متخصص و جراح کلیه متخصص کلیه  و فشار خون
دکتر لطفی | صبح
دکتر حیدر زاده | بعدظهر
دکتر حسینی | صبح دکتر منوچهری | صبح
دکتر رجب پور | بعدظهر
دکتر کازرانی  | صبح ------------------------- دکتر بزرگی |  صبح خ دکتر حائری |  صبح
خ دکتر رستم نژاد | بعدظهر 
دکتر آهنیان  | صبح
دکتر بادصبا  | بعدظهر
-------------------------
فوق تخصص غدد متخصص داخلی و گوارش متخصص داخلی متخصص قلب و عروق متخصص روانپزشکی متخصص مغز و اعصاب متخصص گوش ، حلق و بینی متخصص چشم  
------------------------- ------------------------- دکتر نصرتی | بعدظهر خانم دکتر رایضی |  بعدظهر دکتر مرتضی نیا | صبح ------------------------- خانم دکتر دری | صبح دکتر سالاری | صبح -------------------------
یکشنبه متخصص اطفال متخصص عفونی متخصص ارتوپدی متخصص جراحی عمومی متخصص انکولوژی متخصص پوست متخصص زنان متخصص و جراح کلیه متخصص کلیه
دکتر لطفی | صبح
دکتر بسکابادی | بعدظهر

دکتر حیدرزاده | بعدظهر
دکتر حسینی | صبح دکتر منوچهری | صبح ------------------------- دکتر امیر آبادی | صبح ------------------------- خ دکتر رستمی | صبح
 
دکتر رحمانی | صبح -------------------------
فوق تخصص غدد متخصص داخلی و گوارش متخصص داخلی متخصص قلب و عروق متخصص روانپزشکی متخصص مغز و اعصاب متخصص گوش ، حلق و بینی متخصص چشم  
------------------------- دکتر شیخیان | صبح ------------------------- دکتر فاطمی | صبح دکتر عبادی | صبح -------------------------  دکتر آرمند  | صبح
 
دکتر تجویدی | صبح -------------------------
دوشنبه متخصص اطفال متخصص عفونی متخصص ارتوپدی متخصص جراحی عمومی متخصص انکولوژی متخصص پوست متخصص زنان متخصص و جراح کلیه متخصص کلیه 
دکتر لطفی | صبح
دکتر حیدرزاده | بعدظهر
دکتر حسینی| صبح دکتر جبینی | صبح
دکتر رجب پور | بعدظهر
------------------------- ------------------------- دکتر بزرگی | صبح خ دکتر حائری | صبح
خ دکتر جنابی | بعدظهر
خ دکتر کبریائی | بعدظهر
دکتر باد صبا | بعدظهر -------------------------
فوق تخصص غدد متخصص داخلی و گوارش متخصص داخلی متخصص قلب و عروق متخصص روانپزشکی متخصص مغز و اعصاب متخصص گوش ، حلق و بینی متخصص چشم  
------------------------- دکتر قنایی | بعدظهر
(فوق تخصص گوارش)
دکتر نصرتی | بعدظهر خ دکتر علیرضایی | صبح دکتر بهره مند | صبح دکتر برومند | صبح دکتر مصدقی | بعدظهر دکتر سالاری | صبح -------------------------
سه شنبه متخصص اطفال متخصص عفونی متخصص ارتوپدی متخصص جراحی عمومی متخصص انکولوژی متخصص پوست متخصص زنان متخصص و جراح کلیه متخصص کلیه
دکتر لطفی | صبح
دکتر حیدرزاده | بعدظهر
دکتر حسینی | صبح دکتر جبینی | صبح ------------------------- دکتر امیرآبادی | صبح ---------------------- خ دکتر جلالیانی | صبح دکتر رحمانی | صبح دکتر زراعتی | بعدظهر
فوق تخصص غدد متخصص داخلی و گوارش متخصص داخلی متخصص قلب و عروق متخصص روانپزشکی متخصص مغز و اعصاب متخصص گوش ، حلق و بینی متخصص چشم  
------------------------- ------------------------- دکتر اسد پور| بعدظهر
 
دکتر فاطمی | صبح
 
دکتر عبادی | صبح
 
---------------------- دکتر آرمند | صبح
 
دکتر تجویدی | صبح
 
 
چهارشنبه متخصص اطفال متخصص عفونی متخصص ارتوپدی متخصص جراحی عمومی متخصص انکولوژی متخصص پوست متخصص زنان متخصص و جراح کلیه متخصص کلیه 
دکتر لطفی | صبح
دکتر حیدرزاده | بعدظهر
دکتر حسینی | صبح دکتر جبینی | صبح
دکتر رجب پور | بعدظهر
------------------------- --------------------- --------------------- خ دکتر ضیائیان | صبح
خ دکتر اردلان | صبح
خ دکتر شعرباف | بعدظهر
دکتر سیمائی | صبح
دکتر بادصبا | بعدظهر
-------------------------
فوق تخصص غدد متخصص داخلی و گوارش متخصص داخلی متخصص قلب و عروق متخصص روانپزشکی متخصص مغز و اعصاب متخصص گوش ، حلق و بینی متخصص چشم  
دکتر کرباسفروشان | صبح
دکتر کرمانی(متخصص ریه و آلرژی) | بعدظهر
------------------------- دکتر نصرتی | بعدظهر دکتر فاطمی | صبح --------------------- --------------------- خ دکتر دری | بعدظهر دکتر سالاری | صبح  
پنج شنبه متخصص اطفال متخصص عفونی متخصص ارتوپدی متخصص جراحی عمومی متخصص انکولوژی متخصص پوست متخصص زنان متخصص و جراح کلیه متخصص کلیه 
خ دکتر نصرتی | صبح
دکتر حیدرزاده | بعدظهر
دکتر حسینی | صبح دکتر جبینی | صبح
دکتر رجب پور | بعدظهر
دکتر آقاسی زاده | بعدظهر --------------------- ---------------------- خ دکتر رستم نژاد | صبح
خ دکتر ثقفی | متغیر
دکتر رحمانی | صبح
دکتر مدبری دلشاد | بعدظهر
-------------------------
فوق تخصص غدد متخصص داخلی و گوارش متخصص داخلی متخصص قلب و عروق متخصص روانپزشکی متخصص مغز و اعصاب متخصص گوش ، حلق و بینی متخصص چشم  
------------------------- دکتر اقبالی | صبح -------------------- دکتر اسماعیل زاده | صبح دکتر بهرهمند | صبح دکتر سعیدی | بعدظهر دکتر مصدقی | بعدظهر دکتر فلاح | بعدظهر  

 


 

 

منبع
https://daroshafa.razavi.ir/fa/39229/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%AA%D8%AE%D8%B5%D8%B5-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%81%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%B1%D8%B6%D8%A7-%D8%B9

افزودن دیدگاه جدید

متن ساده

HTML محدود