راهنمای طبقات دارالشفاء امام رضا (ع)

طبقه اول

دفتر مدیرعامل

امور اداری و مالی

واحد دندانپزشکی

واحد روابط عمومی و آموزش

واحد زنان و مامائی

کلینیک پزشکان متخصص

تست ورزش

واحد بینایی سنجی

واحد اکودیوگرافی ، آندوسکوپی ، نوار مغز

کلینیک فیزیوتراپی

*****

طبقه همکف

اورژانس و اتاق CPR

کلینیک پزشکان عمومی

مدیر داخلی

پذیرش و صندوق

بخش بستری موقت و تزریقات برادران و خواهران

بخش شیمی درمانی، دفتر پایگاه بسیج ، بوفه

*****

طبقه منهای یک

 

خادمین سلامت

رادیولوژی

آزمایشگاه

شنوایی سنجی

دفتر پرستاری

CSR

واحد طب کار

واحد IT- بیمه-تلفن خانه

طبقه منهای دو

 

سالن اجتماعات و نمازخانه