آدرس خراسان رضوی ، مشهد مقدس ، ابتدای خیابان شیرازی ، حاشیه سمت راست ، دوربرگردان حرم مطهر ، دارالشفاءامام
آدرس از داخل حرم درب خروجی صحن جمهوری ، سمت چپ  ، ورودی بست شیخ طوسی
وب سایت www.Daroshafa.aqr.ir
پست الکترونیک daroshafaemam@yahoo.com
تلفن 05132244311
فکس 05132257973
1